Missie en visie

Missie

Stichting It’s My Child motiveert, stimuleert en begeleidt ouders om hun ouderlijke rol in een nieuwe omgeving te herpakken en in te vullen.


Wat verstaan wij onder opvoedingsverantwoordelijkheid?

  • Dat ouders de verantwoordelijkheid nemen voor de ondersteuning van hun kinderen bij het maken van belangrijke keuzes voor hun ontwikkeling;
  • Dat ouders met zelfvertrouwen hun kinderen kunnen laten zien hoe (aspecten van) de Nederlandse samenleving is georganiseerd en hen met gezag kunnen adviseren, hoe ze zich daarin kunnen bewegen;
  • Dat ouders zich ervaren als actoren, d.w.z. dat zij zichzelf zien als (mede) vormgever van hun omgeving.

Visie

De kunst van empowerment is de ander het stuur in handen te laten nemen, oftewel zelfsturing. Wanneer ouders zelf hun capaciteiten kunnen ontdekken, ontwikkelen en benutten, zullen ze zich steeds autonomer en besluitvaardiger gaan voelen en zo actief vorm kunnen geven aan het leven van hun kinderen en hunzelf.
 

Bij It’s my Child bewerkstelligen we deze zelfsturing via een vijf stappenplan:

  • We leggen contact met ouders en bouwen vanaf het eerste moment aan een vertrouwensrelatie.
  • We dagen ouders uit hun agenda samen te stellen, vragen te formuleren en zorgen aan elkaar te verwoorden.
  • We dagen ouders uit antwoorden te zoeken en actie te ondernemen.
  • We vragen ouders ondernomen acties te evalueren en zo nodig een vervolg te geven.
  • We vragen ouders (succes)ervaringen met elkaar te delen.

Kom ons versterken als...

Ouder | Ambassadeur | Partner