It’s My Child biedt scholen en gemeenten een krachtig programma dat ouders motiveert, stimuleert en begeleidt om hun ouderlijke rol in een nieuwe omgeving te herpakken en in te vullen.

Voor veel ouders geldt dat dit voor hen niet altijd eenvoudig is. Zo zijn er ouders bij wie bijvoorbeeld het zelfvertrouwen ontbreekt om hun kind te begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Of worstelen ouders met het niveau van hun kind vanwege de economische status; hetgeen gevolgen heeft voor hoe ze hun kind begeleiden. En denk bijvoorbeeld ook aan nieuwkomerouders die een bepaald beeld uit eigen land over school hebben dat niet per se gelijk is aan de Nederlandse school of helemaal geen ervaring met onderwijs hebben. 

 
In een pilot met Ithaka Internationale Schakelklassen is er een programma tot stand gekomen dat ouders stimuleert om zelf tot een invulling van hun ouderlijke rol te komen waarmee zij hun kind en diens onderwijsontwikkeling kunnen steunen.
 
Het bijzondere aan dit programma is dat het ouders niet alleen ondersteunt bij de ouderrol die zij hebben, maar dat het programma - ondersteuning van hun kinderen in een nieuw land - ook de ontwikkeling van de ouders zelf stimuleert. In die zin is het een ouderbetrokkenheidsprogramma en tegelijkertijd een emancipatieprogramma, gericht op het vinden van een plek in de Nederlandse samenleving.
 
Daarmee speelt het programma zowel in op de behoefte van ouders om hun kinderen te ondersteunen, als op hun behoefte om zelf (weer) mee te tellen en verantwoordelijkheid te nemen. De kern van haar aanpak is dan ook om ouders uit te dagen zelf hun (hulp)vraag te formuleren, en zich te organiseren in groepen om tot een oplossing te komen. In die zin wijkt het programma af van reguliere ouderprogramma’s, waarbij ouders veel minder zelf kunnen sturen en die ook niet gericht zijn op de ontwikkeling van de ouders zelf. Meer informatie over ons programma?

Wij zoeken geldschieters die ons willen steunen.

Neem contact met onze voorzitter:
Douwe Brouwer
La Bohèmadreef 7
3561 KW Utrecht
06 - 250 50 683

Kom ons versterken als...

Ouder | Ambassadeur | Partner