Initiatieven van ouders

Eén keer per week komen de oudercommissies bijeen. Tijdens de bijeenkomsten gaat het over onderwerpen die voor ouders belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zorgen over je kind, vragen over onderwijs in het algemeen of over de school van je kind.

In de commissie kan iedereen zijn of haar verhaal doen, vragen stellen, een klankbord vinden, maar vooral ideeën inbrengen en uitvoeren om antwoorden te vinden. Zo ontdek je wat je te doen staat en hoe je bepaalde zaken aan kunt pakken. Dit maakt jou als ouder krachtiger en je merkt dit in het contact met je kind.

Een paar voorbeelden van activiteiten die ouders hebben georganiseerd:
Voorlichtingen met externe deskundigen rond thema’s als de leeromgeving van de school, regels van de school en de consequenties als men zich daar niet aan houdt, verschillende soorten ondersteuning (psychologisch, leerplicht, HALT, buurtteam, huisarts), het verschil tussen MBO, HBO en WO, behoeften van de arbeidsmarkt, het gebruik van sociale media.

Workshops al dan niet met behulp van deskundigen, rond thema’s als gezonde voeding, de ontwikkeling van een kind, gezonde relatie tussen ouders en kind.

Ouders organiseerden voor een hele vestiging activiteiten rondom kunst, koken, spelletjes, sport en culturele activiteiten.

Buurtinteractie: ouders hebben contact gelegd met buurtverenigingen, een speeltuinvereniging om te onderzoeken wat zij gezamenlijk zouden kunnen ondernemen.

Een vrouwenbijeenkomst met verschillende educatieve spelletjes, waarvan o.a. ook een spel over de kennis van de Nederlands samenleving. Daarnaast worden specifieke vrouwenonderwerpen besproken.

Zomerschool gedurende vier weken van de zomervakantie met de nadruk begrijpend lezen en spelletjes doen met je kinderen.

Lees meer om de ervaringen van ouders te lezen.

Waar en wanneer komt de oudercommissie bijeen?

It’s my Child heeft op verschillende scholen oudercommissies.  Deze commissies komen meestal één keer per week bijeen.


Kom ons versterken als...


Ouder | Ambassadeur | Partner