CoRT denkprogramma

Als persoon die nog maar net in Nederland woont, doe ik mijn best om veel te leren en alle kennis om te zetten in vaardigheden om mijn kinderen te helpen en te begeleiden.

Onlangs hoorde ik dat een groep nieuwkomers getraind was in het CoRT-denkprogramma (Cognitive Research Trust), ze waren enthousiast over dit programma en prezen hoe het hen had geholpen hun denkvaardigheden te verbeteren en in sommige gevallen te veranderen. Ik nam contact op met een van de deelnemers, Dima Najjar, en vroeg haar om deze training ook aan andere ouders te geven, omdat ik dacht dat we meer konden leren, ze stemde onmiddellijk in en we stelden een plan op van 5 sessies, om de twee weken een sessie. In elke sessie kwamen we overeen om over twee hoofdproblemen te praten en hoe de methoden van het programma ons daarbij kon helpen om met deze zorgen en problemen om te gaan.

Ik ben zeer tevreden over de gesprekken en ik weet zeker dat we allemaal veel van elkaar hebben geleerd. Één van de gespreksonderwerpen ging over: gesprek houden met je kind voor het geval hij/zij in de problemen zit. Die sessie was bijzonder emotioneel, vooral omdat één van de moeders begon te huilen, de hele groep probeerde haar te troosten. Wij steunde haar door onze eigen, soortgelijke ervaringen met haar te delen. Bij dergelijke activiteiten leren we niet alleen van experts maar vooral ook van elkaar en zo breiden we ons netwerk uit.

- Mohamad Salamah -