Magister

Mijn naam is Nisreen, kom uit Syrië en ik heb twee dochters, ik ben een van de leden van het oudercomité en ik wil mijn ervaring van "It's My Child" graag delen met andere ouders, omdat ik geloof dat we we elkaar kunnen aanmoedigen, elkaar kunnen ondersteunen en dat we samen een groot verschil kunnen maken in het leven en de toekomst van onze kinderen.

In het begin voelde ik me ongelooflijk machteloos, ik kon mijn dochter niet eens helpen omdat ik niet bekend was met het onderwijssysteem in Nederland, maar nadat ik bij de oudercommissie kwam, herwon ik mijn zelfvertrouwen en mijn kracht als verantwoordelijke moeder, het was heel fijn om te zien en te voelen dat ik niet de enige was die veel vragen had. Met de andere commissieleden heb ik geleerd mijn zorgen onder ogen te zien en het heft in eigen hand te nemen. In deze commissie delen we wekelijks nieuwe ideeën.

Een van de activiteiten waar ik erg trots op ben, is toegang hebben tot de Magister-applicatie. We hebben dit idee geopperd in een van onze bijeenkomsten en de projectleider verwees ons direct door naar de verantwoordelijke Harm Pieter hoofd OOP Ithaka. We zijn samen met hem gaan zitten om hem duidelijk te maken hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot deze  app, een paar weken later hadden we toegang tot Magister.

Door de Magister applicatie te gebruiken ben ik nu in staat om mijn dochter te begeleiden en haar vorderingen op school te volgen. Ik ben heel blij om betrokken te zijn bij deze ervaring en ik moedig alle ouders aan om deel te nemen aan It's My Child, hier kunnen ze hun zorgen delen en samen met andere ouders op zoek gaan naar oplossingen.

- Nisreen Alahmad  -