Nederlands onderwijssysteem

De eerste keer dat ik in aanraking kwam met het Nederlandse onderwijssysteem was een jaar geleden toen we besloten om met mijn 13-jarige zoon naar Nederland te verhuizen. Ik begreep gewoon niet naar welke school hij zou gaan nadat hij zijn diploma op Ithaka had gehaald.
 
Tijdens elke bijeenkomst liet de leraar me een organogram zien over wat mijn zoon zou moeten doen om van het ene niveau naar het andere te kunnen gaan, ik hoorde zoveel namen van verschillende middelbare scholen, maar ik begreep de verschillen gewoon niet.
 
Toen ik in aanraking kwam met It's My Child heb ik meegedaan aan verschillende activiteiten die andere ouders hadden georganiseerd. Ik heb zelf het voortouw genomen bij één van de activiteit, Arts and Crafts, omdat dit mijn talent is en dit graag met andere wilde delen. Ik vind It's My Child heel erg belangrijk voor ouders, zo leren ze de weg vinden op hun eigen manier in hun nieuwe land, daarom besloot ik om ook ambassadeur te worden.
 
Ik creëerde mijn eigen groep ouders en tijdens onze eerste bijeenkomsten ontdekte ik dat bijna iedereen dezelfde vraag had: "Hoe werkt het onderwijssysteem in Nederland?" want dit is totaal anders dan het systeem in ons land en "Hoe kan ik mijn kind helpen zijn/haar weg te vinden binnen dit systeem?".

 
Samen als groep hebben we alle subvragen gedefinieerd, zoals:

  • Als een kind het niet goed doet op zijn/haar nieuwe school na Ithaka vanwege hun tekortkoming in de Nederlandse taal, helpt Ithaka dan met extra lessen Nederlands? Zo niet, wat gaat de nieuwe school dan doen?
  • Waarom is de kloof tussen Ithaka en andere scholen zo groot? Waarom hebben de meeste kinderen het gevoel dat ze in Ithaka meer spelen dan dat ze leren en waarom is de overgang zo groot zodra ze naar het regulier onwijs gaan?
  • Kan ik als moeder zelf de opvolgende school van mijn kind kiezen of maakt school deze beslissing?
  • Wie bepaalt het niveau van het kind, de school of de ouders?

 
We verzamelden alle vragen van de groep en stuurden deze naar de teamleider van de school met het verzoek om deze vragen voor te bereiden in zijn presentatie. Het was een zeer nuttige presentatie elke ouder word hier heel veel wijzer van.

 
- Lilit Musheghyan -