Zwemlessen

Mijn naam is Abdulhamid en ben vader van drie zonen en één dochter. Twee zonen zitten op Ithaka en de derde staat op het punt om naar Ithaka te gaan. Toen ik in Nederland aankwam voelde ik me totaal verloren, ik zat vol met vragen en zorgen, helaas sprak ik op dat moment geen Nederlands en geen Engels dat maakte het nog extra ingewikkeld. Later hoorde ik over een ouder-empowerment project, en ik begreep dat de persoon die het project leidt ook Arabisch spreekt, dit moedigde me om contact met haar te maken.

Inmiddels hebben we wekelijks bijeenkomsten gepland staan waar we onze vragen/zorgen uiten en vervolgens samen op zoek gaan naar antwoorden en oplossingen. Het project heeft mij veel bij gebracht over verschillende onderwerpen zoals o.a. het Nederlandse onderwijssysteem, de schoolregels en -reglementen etc. maar bovenal stelde dit project ons in staat om elkaar te helpen en te ondersteunen. We hadden open discussies over verschillende onderwerpen, wisselde ideeën uit en vonden antwoorden op onze vragen.

Één van de commissie leden bracht een keer een belangrijk punt over zwemlessen naar voren. Zijn dochter schaamde zich om samen met jongens in hetzelfde zwembad te zwemmen, het is iets dat in tegenspraak is met onze religieuze principes. Hij wist niet hoe hij dit voor haar kon oplossen, we hadden een lange discussie hierover omdat het een interessant punt was voor veel ouders. We hadden een discussie met de teamleider van school hierover en hij was erg flexibel en vertelde ons dat het meisje minimaal diploma A moet halen en dat ze zich ook kan aanmelden bij een ander zwembad. Als commissie hebben we hier opnieuw over gesproken en geprobeerd een oplossing te vinden waarbij zij en andere meisjes of vrouwen, die weigeren naar een gemengd zwembad te gaan, toch zwemles kunnen volgen. Ik moedig iedere ouder aan om met ons mee te doen. Samen kunnen we van elkaar leren en staan we sterker.

- Abdullahamid Alhalaq -